price list

MATEBA 6 UNICA44 MAG4 – 5 – 6 2.650,00 €
MATEBA 6 UNICA3575 – 5 – 6 2.650,00 €
MATEBA 6 UNICA454 CASUL6 – 5 – 6 3.250,00 €
GRIFONE44 MAG122.800,00 €
GRIFONE357122.800,00 €
MTR835743.750,00 €
MTR838 S43.750,00 €
MATEBA 6 UNICA44 MAG82.850,00 €
MATEBA 6 UNICA35782.850,00 €
MATEBA 6 UNICA454 CASUL83.650,00 €